ΑΡΧΙΚΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 με πρωτοβουλία των μελών ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. 

Επιθυμητός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη επιστημονική κατάρτιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πτυχιούχους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν αν στελεχώσουν θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση, τόσο σε διοικητικό όσο και επιστημονικό-καθοδηγητικό επίπεδο.

Επιλέξαμε την «δύσκολη» για τους καιρούς μας δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων, πιστεύοντας ότι είναι αποτελεσματικότερη από άλλες που προσφέρονται μέσω της τεχνολογίας. Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται σαββατοκύριακα ή αργίες ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις των εργαζομένων.

Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στην όσο το δυνατόν αρτιότερη κατάρτιση των αυριανών στελεχών εκπαίδευσης.

 

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Αθανάσιος Τ. Καραφύλλης
Καθηγητής Δ.Π.Θ.