Α΄ εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας   
  • Εκπαιδευτική Πολιτική
  • Επιμόρφωση, Αξιολόγηση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται 1)

  • Σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις στον διεθνή χώρο
  • Διαχείριση σχολικής τάξης
  • Διαχείριση κρίσεων σε σχολικό περιβάλλον από Στελέχη εκπαίδευσης
  • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης: Έρευνα και Εφαρμογές
  • Διαχείριση των Προγραμμάτων Σπουδών από Στελέχη Εκπαίδευσης: Το παράδειγμα της Γεωγραφίας
  • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση