Ρόκκα Αγγελική

Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.

Τομέας: Θετικών Επιστημών

Επικοινωνία: τηλ.:2551030032, εσωτ.:77032, e-mail: arokka@eled.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμες της Γης με έμφαση στη Γεωλογία και τη Γεωγραφία

Μαθήματα που διδάσκει στο Π.Μ.Σ. (τρέχον ακαδημαϊκό έτος):

  • Ιστορική ανασκόπηση των Προγραμμάτων Σπουδών: Το παράδειγμα της Γεωγραφίας