Γιαγκουνίδης Παναγιώτης

Βαθμίδα: Καθηγητής

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.

Τομέας: Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία: τηλ.:2551030098, εσωτ.:77098, e-mail: pgiankou@eled.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Παιδαγωγική

Μαθήματα που διδάσκει στο Π.Μ.Σ. (τρέχον ακαδημαϊκό έτος):

  • Συγκριτική σπουδή εκπαιδευτικών τάσεων