Κουγιουρούκη Μαρίνα

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγήτρια

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.

Τομέας: Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία: τηλ.:2551030101, εσωτ.:77101, e-mail: mkougiou@eled.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Μεθοδολογία

Μαθήματα που διδάσκει στο Π.Μ.Σ. (τρέχον ακαδημαϊκό έτος):

  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  • Διαχείριση Σχολικής Τάξης
  • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
  • Εναλλακτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας