Θεοδώρου Δημήτριος

 

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.

Τομέας: Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία: τηλ.:2551030072, εσωτ.:77072, e-mail: dtheod@eled.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση

Μαθήματα που διδάσκει στο Π.Μ.Σ. (τρέχον ακαδημαϊκό έτος):