ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα:

·      Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας   

·      Εκπαιδευτική Πολιτική

·      Επιμόρφωση, Αξιολόγηση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης

ECTS

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ 8/ΜΑΘΗΜΑ

Μαθήματα επιλογής (επιλέγεται 1)

·      Συγκριτική σπουδή εκπαιδευτικών τάσεων

·      Διαχείριση σχολικής τάξης

·      Κοινωνιολογικά θέματα και κοινωνικά προβλήματα

·      Ψυχολογικές δεξιότητες των Στελεχών Εκπαίδευσης

·      Ιστορική ανασκόπηση των Προγραμμάτων Σπουδών: Το παράδειγμα της Γεωγραφίας

ECTS

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ 6/ΜΑΘΗΜΑ

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα:

·      Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση 

·      Ιστορία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

·      Ψυχολογία της Εκπαίδευσης: Έρευνα και Εφαρμογές

ECTS

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ 8/ΜΑΘΗΜΑ

Μαθήματα  επιλογής (επιλέγεται 1)

·      Παιδαγωγική του Θεάτρου

·      Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας

·      Εφαρμοσμένη Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες με έμφαση στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων

·      Θέματα Νεοελληνικής εκπαίδευσης

ECTS

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ 6/ΜΑΘΗΜΑ

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

ECTS

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ 30