ΑΡΧΙΚΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2748, Τ.Β’, 14/10/2014 και  λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 με πρωτοβουλία των μελών ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. 

Επιθυμητός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη επιστημονική κατάρτιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πτυχιούχους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να στελεχώσουν θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση, τόσο σε διοικητικό όσο και επιστημονικό-καθοδηγητικό επίπεδο.

Το ΠΜΣ ακολουθεί τις οδηγίες του Υπουργείου της Παιδείας και προσαρμόζεται στις συνθήκες που επικρατούν.

Τα μαθήματα διεξάγονται σαββατοκύριακα ή αργίες ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι.

Η έναρξη του 1ου Εξαμήνου πραγματοποιείται κάθε Φεβρουάριο και ολοκληρώνεται με δύο Εξάμηνα μαθημάτων και ένα Εξάμηνο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.

Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στην όσο το δυνατόν αρτιότερη κατάρτιση των αυριανών στελεχών εκπαίδευσης.

 

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Αθανάσιος Τ. Καραφύλλης
Καθηγητής Δ.Π.Θ.