Β΄ εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
  • Ιστορία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
  • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης: Έρευνα και Εφαρμογές

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται 1)

  • Παιδαγωγική του Θεάτρου
  • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας
  • Εφαρμοσμένη Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες με έμφαση στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων
  • Θέματα Νεοελληνικής εκπαίδευσης