Β΄ εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
  • Νεοελληνική εκπαιδευτική Ιστορία και Στελέχη Eκπαίδευσης
  • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης: Έρευνα και Εφαρμογές

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται 1)

  • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας
  • Παιδαγωγική του Θεάτρου
  • Θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο για την προσέγγιση της ετερότητας από Στελέχη εκπαίδευσης
  • Ιστορία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
  • Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας