Μάρκος Άγγελος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.

Τομέας:Θετικών Επιστημών

Επικοινωνία: τηλ.:2551030118, εσωτ.:77118, e-mail: amarkos@eled.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες

Μαθήματα που διδάσκει στο Π.Μ.Σ. (τρέχον ακαδημαϊκό έτος):

  • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας