Βεργέτη Μαρία

Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.

Τομέας: Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία: τηλ.:2551030073, εσωτ.:77073, e-mail: mvergeti@eled.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία

Μαθήματα που διδάσκει στο Π.Μ.Σ. (τρέχον ακαδημαϊκό έτος):

  • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
  • Κοινωνιολογικά θέματα και κοινωνικά προβλήματα
  • Εφαρμοσμένη Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες με έμφαση στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων