Στραβάκου Πελαγία

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.

Τομέας: Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία: τηλ.:2551030095, εσωτ.:77095, e-mail: pstravak@eled.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Παιδαγωγική

Μαθήματα που διδάσκει στο Π.Μ.Σ. (τρέχον ακαδημαϊκό έτος):

  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  • Διαχείριση Σχολικής Τάξης
  • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
  • Εναλλακτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας