Ανακοίνωση για αποτελέσματα εισακτέων

Οι επιτυχόντες εισακτέοι για φοίτηση στον I΄ κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. “Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, θα ενημερωθούν με προσωπικό e-mail που θα λάβουν το αργότερο στις 14/12/2023, αφού πρώτα τα αποτελέσματα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Αθανάσιος Καραφύλλης