ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής”

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 2551030023 και 2551030028

E-mail: metaptixgramm@eled.duth.gr