Σακονίδης Χαράλαμπος

Βαθμίδα: Καθηγητής

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.

Τομέας:Θετικών Επιστημών

Επικοινωνία: τηλ.:2551030035, εσωτ.:77035, e-mail: xsakonid@eled.duth.gr 

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών

Μαθήματα που διδάσκει στο Π.Μ.Σ. (τρέχον ακαδημαϊκό έτος):

  • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας