Αγγελία για θέση διευθυντή σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο (Αθήνα)

Ζητείται διευθυντής για ιδιωτικό δημοτικό σχολείο της Αθήνας.
Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία και σπουδές στη διοίκηση, άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης.
Επιθυμητά προσόντα: επιπλέον μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην εκπαίδευση και εμπειρία ως δάσκαλος ή δασκάλα στην ομαδοσυνεργατική και στη διαθεματική μέθοδο.
Για αποστολή βιογραφικών επικοινωνήστε με τον κ. Δημήτρη Ιωαννίδη edurecruitment.info@gmail.com