Παράταση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Στελέχη εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής», μετά από προφορικά αιτήματα, αποφάσισε να εγκρίνει Παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των Αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
Έτσι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται η 2η Νοεμβρίου 2018.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ