Πρόσκληση για συνέντευξη (5ος κύκλος – 2018)

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. στη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών καλεί σε συνέντευξη τους/τις υποψηφίους/ες για φοίτηση ως εξής:

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018
17:00-18:00 Αρχικά Επιθέτων από Α έως Β
18:00-18:45 Αρχικά Επιθέτων από Γ έως Ζ
18:45-20:00 Αρχικά Επιθέτων από Κ
20:00-21:00 Αρχικά Επιθέτων από Λ έως και Μ

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
17:00-18:00 Αρχικά Επιθέτων από Ν έως Π
18:00-18:45 Αρχικά Επιθέτων από Σ
18:45-20:00 Αρχικά Επιθέτων από Τ
20:00-21:00 Αρχικά Επιθέτων από Φ έως και Χ

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων στο Παλαιό Κτίριο της Σχολής Επιστημών Αγωγής στη Νέα Χηλή.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 2018

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018-19